WOMSAFES UTBILDNINGS LOKALER

 
Oavsett vilken stad eller ort som Womsafe har självförsvars utbildning i, så följer vi vissa riktlinjer angående våra lokaler. Dessa riktlinjer är viktiga för oss eftersom vi vill att alla som går en utbildning hos Womsafe skall har rätt till samma standard, oavsett var i landet du väljer att utbilda dig.
Du kan alltid utgå ifrån att våra utbildningslokaler följer punkterna nedan.

 

 
  • Fullt handikappanpassade lokaler 
  • Kommunalt certifierat godkända lokaler för högsta krav i miljö och säkerhetsaspekter, detta innebär att ventilation, brandsäkerhet, utrymningsvägar, belysning mm skall ha högsta möjliga standard med godkänd certifiering.
  • Hygien och faciliteter skall hålla samma standard som ovan beskrivet.
  • Placerat i ett tryggt område.
  • Placerat så nära kommunal transport som möjligt.
  • Möjlighet till parkering av bil, cykel, moped mm i nära anslutning till utbildningslokalen.