WOMSAFE POLICY OCH VÄRDERINGAR

När du läser om Womsafe, eller ser vårat varumärke och namn i något sammanhang!
Jag, då är det viktigt för oss att du känner dig trygg i vad vi har för policys och värderingar.
Därför har vi valt att skriva några av dem här på vår hemsida.  


 

·        Vi står för ett rättvist samhälle
·        Vi står för ett jämställt samhälle
·        Vi vill bidra till att skapa ett tryggare samhälle 
·        Vi är politiskt obundna
·        Vi står upp för mångfald
·        Vi tar ansvar för vår miljö