Womsafe självförsvarsutbildning för kvinnor  lär dig bland annat:

 
 •   A.S.R ©
 • Tekniker i hur du skall tänka preventivt. Den här delen av utbildningen lägger vi stort fokus på då vi anser att det är grunden i personligt självförsvar.
 • Analytiskt, Strategiskt och Riskanalytiskts metodtänkande, som vi benämner A.S.R.
 • Hur du på bästa sätt placerar, använder och blir trygg med din nödvärns/självförsvarsspray (som ingår i utbildningspaketet) 
 • Hur du på bästa sätt placerar, använder och blir trygg med ditt överfalls larm (som ingår i utbildningspaketet) 
 • Att ta dig ur olika typer av situationer, anfall och grepp. (fysiskt självförsvar) 
 • Vad den svenska lagen säger om självförsvar och ansvarstagande vid användning av självförsvar i dess olika former. 
 • Att tänka rätt och inte bli paralyserad i en hotfull situation. 
 • Grunderna vid konflikthantering. 
 • Hur du blir uppmärksam, reagerar samt agerar på olika situationer. 
 • Att säga ifrån och agera på ett tydligt och bestämt sätt. 
 • Enkla vardagsrutiner som är lätta att lära sig och lätta att komma ihåg i alla situationer.
 • Hur du stärker ditt självförtroende och känner dig mer trygg och framför allt hur du utstrålar mer säkerhet och trygghet.