Womsafe instruktörs certifiering

 
Till trots för att våra instruktörer har gedigna kunskaper i självförsvar inom sina områden från tidigare så har de också gått Womsafes instruktörs utbildning för att certifiera sig som instruktörer för Womsafe.

Det är en självklarhet för oss att hen har med sig en ryggsäck av erfarenhet innan de blir antagna till Womsafes instruktörs utbildning. Men eftersom Womsafe skiljer sig markant från en traditionell självförsvarutbildning i en exempelvis kampsport (vilken som) så måste den blivande intruktören lära sig Womsafes utbildning, och den kan ingen instruktör från tidigare oavsett hur mycket erfarenhet eller annan kunskap som hen besitter från tidigare.
Det vet vi för det är vi som har utvecklat utbildningen i samarbete med experter från flera olika områden.

WomSafes utbildning är utvecklad för att lära ut och skapa trygghet för alla kvinnor i det sammhällsklimat som råder idag utan att behöva bli experter på kampsport.

 I förlängningen så blir det också en trygghet och försäkring för dig som kund och din familj att veta  att alla instruktörer är kontrollerade mot brottsregistret och utbildade på samma sätt, och därmed också utbildar och representerar Womsafe på samm sett, oavsett i vilken ort som du väljer att göra din utbildning.

 Vill du sätta dig in ytterligare i våra krav och utbildningar för att bli instruktör så är du välkommen att läsa vidare vidare här under.

 


OBS!

- Våra instruktörer har alltid sina legitimationer/certifikat synligt hängandes på sig under                           utbildningen.
- Den första punkten angående kontroll mot brottsregistret är stående krav på samtliga instruktörer  innan de godkänns för att påbörja utbildningen.
 

Innan antagande till Womsafes instruktör utbildning


·       Alltid kontrollerade mot brottsregistret innan antagning för påbörjad certifiering.

·       Womsafes vision om 70% kvinnliga instruktörer är vägledande vid rekrytering till utbildningen.

·       Svart bälte eller motsvarande erfarenhet i en kampsport som huvudsakligen innefattar                             självförsvar.

·       Erfarenhet av att leda och utbilda personer i kampsport, till säkerhetsvakt eller annan liknande            form av säkerhetsutbildning som har en kombination av pedagogisk och fysisk karaktär.

·       Erfarenhet av aktiv tjänst som polis inom de sista 5 åren. (Meriterande)

·       Tjänstgjort som personlig säkerhetsvakt (livvakt), säkerhetsvakt eller liknande. (Meriterande)

·       Rekommenderade av minst 2 personer som har god kännedom om hens kvalitativa erfarenheter           inom området säkerhet och utbildning. (Krav)


 

        Under Womsafes Instruktörs certifiering

 

·        Hen utbildas i Womsafes unika utbildningsmaterial med examensprov.

·        Hen utbildas i Womsafes säkerhetsprodukter med examensprov.

·        Hen utbildas i Womsafes pedagogisk utbildningsmetod med examensprov.

·        Hen utbildas i Womsafes vision, policys och riktlinjer med examensprov. 

 

Efter Womsafes Instruktörs Certifiering
 

När vår nästkommande instruktör har klarat examensproven så skall hen också göra praktiska prov i form av att assistera och medverka som instruktör vid utbildningstillfällen tillsammans med handledaren.
Först nu är vår nya intruktör redo att ansvara för en utbildning tillsammans med kollegor i vilken ort som helst, kanske just din ort! 

-Har du vad som krävs för att utbilda dig till instruktör? Ett jobb som ger mer än bara lön!
-Vill du vara med och skapa trygghet för kvinnor?

Oavsett hur du vill bidra till mer trygghet för kvinnor så är det en vinst för alla.
Tryck bara på knappen och skriv några rader så återkommer vi med glädje. Tillsammans gör vi skillnad!